Spreekuren

Afsprakenspreekuur

Het spreekuur wordt iedere werkdag gehouden. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. Bij verhindering wordt U dringend verzocht de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen.

U kunt op twee manieren een afspraak maken met uw huisarts: Telefonisch of Online

1 .Telefonisch: 0222 – 321 123
U belt tussen 08.00 en 17.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Dit wordt gevraagd om zo goed mogelijk te kunnen inschatten hoe dringend uw klacht is en hoeveel spreekuurtijd u nodig heeft.
De assistente is (net als de huisarts) gebonden aan het beroepsgeheim en verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Bij het maken van uw afspraak kunt u uw voorkeur uitspreken voor één van de  huisartsen. Het is niet de bedoeling om met hetzelfde probleem naar verschillende artsen te gaan.

2. Online

Voor het online maken van afspraken moet u zich eerst aanmelden voor het patiëntenportaal via de link:patiëntenomgeving. U kunt dan rechtstreeks  een afspraak maken in de agenda van de huisarts.

Meer tijd?
Heeft u meerdere klachten of vragen? Komt u voor een (kleine) chirurgische ingreep of voor een persoonlijk gesprek? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan reserveert de assistente daar extra tijd voor in.

Telefonische vragen
U kunt tussen 8.00 uur en 10.30 uur  naar de praktijk bellen en uw vraag stellen. Het is bedoeld voor eenvoudige vragen en niet bedoeld voor uitgebreide consultatie.  Als u uw vraag vóór 10.30 stelt krijgt u meestal al dezelfde dag een antwoord.