Assistentie en praktijkondersteuning

Praktijkassistentie 

De assistente speelt een belangrijke rol in de organisatie van de huisartspraktijk: het plannen van afspraken en huisbezoeken, het beantwoorden van praktische vragen, zoeken naar gezondheidsinformatie en u adviseren en voorlichten bij eenvoudige en vaak voorkomende klachten.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De reden hiervan is om een inschatting te maken van de aard en van de spoedeisendheid van uw klachten. De assistente gaat altijd vertrouwelijk om met uw gezondheidsinformatie.

Voor welke zaken kan ik na afspraak terecht bij de assistente?

 • Meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Urine onderzoek
 • Suiker- en Hb-controle
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • Verstrekken van informatiefolders

Praktijkondersteuning

Een praktijkondersteuner (POH-er) is betrokken bij:

 1. Chronische longziekten (COPD en astma)
 2. Suikerziekte (Diabetes mellitus)
 3. Hart- en vaatziekten
 4. Bij een verhoogd risico op hart en vaatziekten.
 5. Geestelijke gezondheidszorg

De praktijk ondersteuners (POH) hebben een eigen spreekuur. Zij voeren de nodige controles bij de chronische ziekten uit, geven leefstijladviezen, signaleren problemen en bespreken medicatie.  

In onze praktijk betekent dit dat het spreekuur van de praktijk ondersteuners nog dezelfde dag in z’n geheel met één van de huisartsen wordt doorgesproken.