Huisbezoek

Huisbezoeken kunt u aanvragen vóór 10.00 uur via telefoonnummer 0222 – 321 123.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Bij het aanvragen van het huisbezoek zal de assistente vragen naar de aard en de ernst van de klachten, zodat ze een inschatting kan maken van de werkzaamheden en het spoedeisende karakter. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Onderzoek in de praktijk heeft de voorkeur. In de praktijk zelf zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.