Saskia Schuijl

Praktijkondersteuner

Ik ben geboren in Den Hoorn, na de MAVO heb ik de opleiding tot A-verpleegkundige gevolgd in het ziekenhuis in Baarn.  Ik heb daar met plezier geleerd en gewerkt maar het eiland bleef mij trekken. In september 2000 ben ik teruggekomen naar Texel en gaan werken als doktersassistente in deze praktijk. Sinds 2014 werk ik, naast het werk als doktersassistente ook 2 dagen als praktijkondersteuner. Dat houdt in dat ik de mensen met diabetes mellitus en/ of verhoogd risico op hart- en vaatziekten en met chronische longproblemen regelmatig zie en controles uitvoer.

Ik vind het leuk om mij te blijven ontwikkelen en werk nu volledig als praktijkondersteuner voor meerdere praktijken op Texel.

Werkdagen in deze praktijk: Woensdag en Vrijdagochtend