Heb ik de hulp van de huisarts nodig?

Graag brengen we de volgende website onder de aandacht: verwijsafspraken.nl

De zorg staat voor grote uitdagingen: de zorgvraag stijgt, de vergrijzing neemt toe en er is sprake van grote krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom voor iedereen belangrijk dat de juiste zorg door de juiste zorgverlener wordt geleverd en dat afspraken hierover voor iedereen helder zijn.

De informatie op deze website geeft u antwoord op de vraag in welke situaties de huisarts betrokken moet worden en wanneer niet. Twijfelt u of de huisarts een verwijzing moet schrijven?  Of de huisarts betrokken moet worden bij het aanvragen van herhaalmedicatie?

Dit zijn voorbeelden van vragen waarop  op deze pagina de antwoorden terug te vinden zijn.